borkowskaAnna Borkowska jest absolwentką Liceum Muzycznego im. Tallat-Kialpszy.
Ukończyła Akademię Muzyczną w Wilnie w 1990. Uzyskała kwalifikacje: pedagog, akompaniator, artysta zespołu kameralnego.
W latach 1990-91 pracowała jako akompaniator w sekcji wokalnej w AM w Wilnie.
Od roku 1993 jest akompaniatorem i nauczycielem w PSM I i II stopnia w Suwałkach oraz PSM I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie. Od 1997 do 2013 roku pełniła funkcję kierownika sekcji fortepianu i organów. W 2006 roku otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Suwałk oraz Nagrody Dyrektora CEA w 2008, 2013, 2014 r.
W 2008 roku brała udział w wymianie kulturalnej w Bremen. Jako nauczyciel dyplomowany jest wykładowcą przy punkcie konsultacyjnym CEA (Augustów). Absolwenci nauczyciela kontynuują naukę na uczelniach wyższych AM w Gdańsku, Bydgoszczy i w Białymstoku. Jej uczniowie zdobywają wiele nagród i wyróżnień na konkursach regionalnych, ogólnopolskich międzynarodowych i przesłuchaniach CEA.